Happy Birthday Mayor Sol F. Matugas

         Sa ako adlaw na natawhan, tagbati ko an gugma nan arang kahamok na mga tawo, pero labaw sa tanan an gugma na wayay puas, wayay paglubad, sa suyod nan pila ka tuig, nan ako pamilya: an ako kapikas na si Atty. Lalo Matugas, an ako mga anak na si Cong Bingo Matugas si Mayln sanan si Malou, iban sa ila isab tagsa-tagsa ka mga pamilya. Arang ko kabulahan labay pa sa ako mahipamulong tungod sa ijo gugma.

         My life experiences may have made me tough and strong, but the love of my family has made me undaunted. Salamat karajaw.